Фирмата

Услуги

  • Счетоводно обслужване;
  • Счетоводни и данъчни консултации и свързаното с тях правно подсигуряване;
  • Консултации по трудово законодателство;
  • Проверки и заверки на финансови отчети на предприятията;
  • Консултации в областта на инвестирането и фирменото управление;
  • Данъчна защита – изготвяне на възражения, жалби и съдебни искове по актове за констатации и данъчно облагателни актове;
  • Изготвяне на вътрешни нормативни документи;
  • Извършване на необходимите за дейноста регистрации.