Фирмата

Териториален обхват

Дружеството осъществява своята дейност в офиси, разположени в градовете София, Бургас. Дружеството има клиенти от цялата страна – София, Пловдив, Русе, Монтана, Търговище, Варна и др.