Фирмата

Нашите клиенти

През годините на своята дейност дружеството е осъществило счетоводното отчитане на фирми, чийто брой е над 50 годишно, както и толкова проверки и заверки на годишни финансови отчети. Екипът, работещ във дружеството, има опит при обслужването на фирми от всички направления на икономиката: търговски, производствени, издателски, производители на селскостопанска продукция, преработвателни и други дейности.