Труд и личен състав

Обзор

Организирането и управлението на персонала е една от основните задачи във всяко предприятие. Тази специфична дейност изисква дълбоко познаване на нормативната база в тази област.

Нашите специалисти ще Ви дадат компетентна и професионална помощ при организирането, съставянето и съхраняването личните досие на работниците и служителите. Ние можем да Ви бъдем в помощ при разработването на вътрешната нормативна база, свързана с трудовите отношение, безопасните и здравословни условия на труд.

Обработката на данни за работни заплати е услуга, известна като payroll. В страните с по-развита икономика ползването на тази услуга е масова практика поради многото предимства, които има пред традиционното изчисляване на работните заплати “вътре” във фирмата.