Счетоводен софтуер

Обзор

Успешното управление на голямо, средно или малко предприятие изисква наличието на професионален софтуер, който да задоволява всички счетоводни, управленски и информационни нужди, да бъде с гарантирано развитие и достъпна цена.

През 1998 год. създадения от фирма “ИЗИ КОНС-А” ООД в сътрудничество и под методологическото ръководство на нашата фирма програмен продукт /ПП/ ИФИС бе успешно внедрен в счетоводната практика на дружеството и предложен на пазара. Той в най-голяма степен отговаря на горните изисквания, лесен е за усвояване, удобен за ползване, бърз и надежден при работа.

Понастоящем непрекъснато развиващия се програмен продукт ИФИС е основният инструмент за работа в счетоводното направление на дружеството, консултантските ни дружества и се използва от много други потребители в цялата страна.

ИФИС е изграден на модулен принцип, основните от които са свързаните с отчетността – счетоводство, склад, активи, фактуриране, каса и банка. Работи в мрежов вариант. Екипа разработващ програмния продукт поддържа и двата варианта на продукта – ДОС и Windows версии.

Windows версията е разработена за база данни на Microsoft SQL server 2000 и дава възможност за работа, както в локална мрежа, така и в мрежа на отдалечени работни места чрез Интернет.