Счетоводни услуги

Ползване на права върху програмни продукти и програмно обезпечаване

 • Права за ползване на програмни продукти
  • счетоводен продукт
  • за работна заплата
  • складово стопанство
  • локална база ДДС /ползва се когато се изготвят само дневници по ЗДДС/ – Модул Дълготрайни активи
 • Инсталиране и настройка на продукт на НОИ
 • Разработване на схема за производствена карта
 • Промяна на производствена карта
 • Инсталация и настройка на други програмни продукти
 • Настройка на индивидуален сметкоплан
 • Действия по програмни продукти възникнали по причини извън изпълнителя и възложителя, годишно приключване, прехвърляне на база данни и др.