Счетоводни услуги

Обзор

Правилната счетоводна отчетност, вярното представяне на финансовите резултати и коректното данъчно облагане на предприятията са свързани с познаването и точното практическо прилагане на няколкостотин кореспондиращи си нормативни акта, които непрекъснато се променят. Това невинаги е по силите дори на малък счетоводен отдел. Освен това счетоводната отчетност и данъчното облагане са дейности, грешките в които могат да се установят дори след години и това да струва твърде скъпо. Оттук следва и въпросът за отговорността на лицата, които са допуснали тези грешки.
Ние знаем за тези и още много други проблеми, свързани със счетоводството и данъците, които често пречат на мениджърите да развиват спокойно бизнеса си. Затова още от основаването си създадохме такава услуга за счетоводно обслужване, която даде на нашите клиенти спокойствие и сигурност. От тогава до сега ние непрекъснато усъвършенстваме услугите си
Спокойствието и увереността да носим тази отговорност се дължат на постоянното усъвършенстване на технологията на работа, двойния изходящ контрол, непрекъснатото обучение и контрол на компетентността на нашите счетоводители и не на последно място перфектната ресурсна и информационна обезпеченост.

Ние помагаме на нашите клиенти да се съсредоточат в основните си бизнес цели, като поемем грижата за тяхното счетоводство. Предлаганите от нас превантивни мерки за намаляване на риска при проверки на външни контролни органи, допринасят за повишаване на сигурността в делата на клиента. Чрез детайлно вникване в дейността на клиента и идентифициране на ключовите и проблемни области способстваме за предлагане на подходящи мерки и решения.