Счетоводни услуги

Допълнителни услуги

 1. Изготвяне на системи за финансово управление и контрол
 2. Търговска регистрация на фирма.
 3. Промяна в данните за регистрациите на фирмите
 4. Съдействие при издаване на удостоверения и справки от съдебни, данъчни и социални и други институции
 5. Регистрация на банков заем в БНБ и изготвяне на задължитените справки.
 6. Изготвяне на първични счетоводни документи
 7. Поддържане на данъчен адрес
 8. Поддържане на съдебен адрес
 9. Консултантски /други/ неупоменати услуги
 10. Изготвяне на договор за управление
 11. Изготвяне на договор за поръчка
 12. Отчитане и деклариране на Данък добавена стойност
 13. Подаване на декларация образец № 1 и №6 в ТД на НАП
 14. Подаване уведомление за сключените и прекратени трудови договори по чл.62 от КТ
 15. Съставяне на данъчни декларации на съдружниците
 16. Други по споразумение

Видове първични документи по т.6

 1. Фактури за извършени продажби;
 2. Платежни документи за плащания в брой и по банков път;
 3. Договори с трети лица, вкл.трудови договори;
 4. Командировъчни документи;
 5. Документи за отчитане на транспортни разходи;
 6. Документи за подотчетни лица
 7. Други по допълнително съгласуване за всеки клиент