Счетоводство, одит и данъци

МИТЕВ И СИН КОНСУЛТИНГ ООД
е специализирана фирма за счетоводен мениджмънт създадена през 1992 година. Преминала през преструктуриране и реорганизация винаги следва основната цел: предоставянето на счетоводни, одиторски и консултантски услуги на високо професионално ниво и в интерес на клиентите при спазване на действащите нормативни разпоредби в страната.

За контакти: 056 820 398; mitevconsult@mitevconsult.com.